Piątek 6 maja 2016
imieniny: Beniny, Filipa, Judyty

Aktualności

Tegoroczne obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele parafialnym w Jedliczu z udziałem pocztów sztandarowych, delegacji i mieszkańców, którzy swoją obecnością dali świadectwo tego, jak doniosłe znaczenie miała dla naszej Ojczyzny uchwalona 225 lat temu – jako pierwsza w Europie – ustawa zasadnicza. Dziś pochylamy z szacunkiem głowy przed jej autorami, wspominając ich trud i poświęcenie w dążeniu do krzewienia patriotycznych wartości. Po mszy złożono wieńce i kwiaty pod tablicą twórców Konstytucji 3 Maja.

Inwestycje i remonty

22 kwietnia br. uczniowie Szkoły Podstawowej w Moderówce uczestniczyli w gminnej akcji "Wiosenne Porządki" wraz z nauczycielami porządkując pobocza dróg w całej miejscowości. Koordynatorami wiosennych porządków w Moderówce byli p. sołtys Małgorzata Zagórska i radny Rady Miejskiej Krzysztof Gałuszka. Na zakończenie akcji wszyscy uczestnicy mogli zregenerować siły zajadając pyszną kiełbaskę z grilla.

Uczniowie klas IV-VI wraz z opiekunami, Radni oraz Członkowie Zarządów Osiedli włączyli się do akcji „Wiosenne porządki 2016” przeprowadzonej na terenie Jedlicza w dniu 19 kwietnia 2016 r. Organizatorem przedsięwzięcia był Urząd Gminy w Jedliczu.

Sport

Dużo emocji oraz sportowej rywalizacji było udziałem zawodników i zawodniczek z klubów podkarpackich na Mistrzostwach Województwa Badmintona w kategorii Młodzik. W zawodach uczestniczyli badmintoniści z podkarpackich klubów z: Nowej Dęby, Straszęcina, Ropczyc, Rzeszowa, Widełki, Dubiecka, Umieszcza oraz Tarnowca. 

Entuzjaści szachowych zmagań licznie zebrali się w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji na IX Otwartym Turnieju Szachowym z Okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja - Jedlicze 2016. Rywalizacja toczyła się w trzech kategoriach: Open, szkół gimnazjalnych i szkół podstawowych. Do turnieju przystąpiło 82 miłośników "królewskiej gry".

Kultura

Gminna Biblioteka Publiczna w Jedliczu wraz z filiami w Dobieszynie, Jaszczwi, Potoku i Żarnowcu informuje o amnestii dla dłużników bibliotek. Osoby zalegające ze zwrotem książek mogą to uczynić bezpłatnie w dniach od 8 do 15 maja 2016 r. Wcześniej naliczone upomnienia i regulaminowe kary za przetrzymanie zostają umorzone.

Oświata i wychowanie

28 kwietnia 2016 r. w Korczynie odbył się VI Powiatowy Konkurs Pieśni Religijnej "Śpiewajmy Świętym" organizowany przez Starostwo Powiatowe w Krośnie. Wśród uczestników i laureatów konkursu znalazła się uczennica kl. I gimnazjum Zespołu Szkół w ModerówceJulia Bondaronek. Otrzymała ona wyróżnienie za wykonanie piosenki "W cieniu Twoich rąk". Nasza laureatka weźmie udział w Koncercie Finałowym podczas uroczystych obchodów Dnia Patrona Powiatu Krośnieńskiego – św. Józefa Sebastiana Pelczara, który odbędzie się 8 maja 2016 r. w Sanktuarium św. J.S.Pelczara w Korczynie.

W związku ze świętami narodowymi, które obchodzimy w maju, uczniowie naszej szkoły realizowali projekt "Mieszkam w Polsce – jestem Polakiem". Celem tego przedsięwzięcia było kształcenie postaw patriotycznych i budzenie tożsamości narodowej. Uczniowie zostali zmotywowani do samodzielnych poszukiwań i przez wiele tygodni pogłębiali swoją wiedzę o Polsce. Przygotowywali prezentacje, uczyli się pieśni patriotycznych, wierszy, poznawali legendy i tańce narodowe. Wszystkie działania zebrano i podsumowano w dniu 27 kwietnia w czasie radosnego świętowania całej społeczności szkolnej.

Należymy do

Euroregion Karpacki  Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów TerytorialnychKarpacka Agencja Rozwoju Regionalnego
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki  LGD Kraina Nafty    Budujemy Sportową Polskę

Warto zobaczyć:

   

 

ŁĄCZNIE WPŁYNĘŁO 566 WNIOSKÓW

 

Treść deklaracji przystąpienia do projektu – PDF

Gmina Jedlicze planuje przygotować projekt w zakresie dofinansowania budowy przydomowych instalacji fotowoltaicznych, solarnych, pomp ciepła oraz wymiany pieców centralnego ogrzewania na biomasę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Mieszkańcy wykazali duże zainteresowanie nowym projektem proekologicznym. Łącznie do Urzędu Gminy wpłynęło 566 wniosków. Wyczerpany został planowany limit na kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne oraz gruntowe pompy ciepła.

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania:

Czy można złożyć wniosek na więcej niż 1 instalację?

Odp. Tak, ale tylko na instalacje z różnych źródeł energii, i tak na jednym wniosku może być 1 instalacja z energii słonecznej, czyli "solary" lub fotowoltaika. Ponadto w ramach jednego wniosku można dodatkowo wybrać 1 piec na biomasę (energia z biomasy) oraz 1 pompę ciepła (energia geotermalna).

Jeżeli mieszkaniec jest ujęty na liście głównej projektu, to w jakim czasie należy dokonać zapłaty za audyt?

Odp. Jeżeli złożony wniosek znajduje się na liście głównej, zapłaty kwoty 40 zł należy dokonać w terminie 3 dni od złożenia wniosku, a dowód wpłaty dostarczyć do Urzędu Gminy. Złożenie wniosku i ujęcie go na liście głównej lecz bez wniesienia wpłaty za audyt niesie ryzyko przeniesienia wniosku na listę rezerwową.

Czy można złożyć deklarację (wniosek), jeżeli jest mieszkaniec ujęty na liście do "solarów"?

Odp. Tak, można złożyć wniosek, gdyż jest to odrębny projekt.

Co w sytuacji, jeśli przeprowadzony audyt wskaże brak możliwości montażu instalacji wskazanej we wniosku?

Odp. Jeśli przeprowadzony audyt wskaże brak możliwości montażu instalacji wskazanej wybranej przez wnioskodawcę, wówczas w ramach dostępnej mocy maksymalnej dla Projektu gmina będzie korygować ilości poszczególnych instalacji, optymalnie uwzględniając konieczne zmiany.

Orientacyjnie na jaką moc instalacji fotowoltaicznej złożyć wniosek?

Odp. Wielkość instalacji uzależniona jest przede wszystkim od poziomu zużycia energii elektrycznej przez dane gospodarstwo domowe. Dla przykładu:

  • Instalacja fotowoltaiczna o mocy 2 kW – powierzchnia zajmowana przez panele – około 15 m2, całkowita moc wyprodukowana – od 1800 – 1900 kWh/rok,
  • Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3 kW – powierzchnia zajmowana przez panele – około 23 m2, całkowita moc wyprodukowana – od 2700 – 2850 kWh/rok,
  • Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4 kW – powierzchnia zajmowana przez panele – około 30 m2, całkowita moc wyprodukowana – od 3500 – 3800 kWh/rok.

Należy mieć jednak na względzie, że relatywnie największy uzysk energii zapewnia ekspozycja paneli na południe bądź w kierunku zbliżonym, szczególnie południowo-wschodnim.

Prezentacja FOTOWOLTAIKA – PDF

Wnioski mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania były przyjmowane w dniach od 12 do 15 kwietnia 2016 roku, tj. od wtorku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Jedliczu.


Z urzędu

Z indywidualnej pomocy konsultanta będzie można skorzystać 20 maja 2016 r. (piątek) w godzinach od 8:00 do 10:30 w Urzędzie Gminy w Jedliczu.

Podczas dyżuru w urzędzie mieszkańcy gminy (osoby fizyczne, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, JST) będą mogli uzyskać informacje na temat możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich. Jeśli poszukujesz środków na rozwój lub założenie działalności gospodarczej, chcesz uczestniczyć w szkoleniach, dowiedzieć się czy Twój pomysł ma szansę na otrzymanie dofinansowania przyjdź na spotkanie z Konsultantem Funduszy Europejskich.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446/ oraz § 12 ust. 1 i 2, § 16 ust. 1 Załącznika Nr 4 do Statutu Gminy Jedlicze – Regulamin Rady Miejskiej w Jedliczu – zwołuje się XXIV sesję zwyczajną RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU na dzień 6 maja 2016 r. na godz. 9 00 w sali Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 5, z następującym porządkiem obrad:

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego na rok szkolny 2016/2017

Zarządzenie nr 16/2016 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 27.01.2016 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowowych.

Treść zarządzenia: PDF

Podatki i opłaty lokalne 2016 - informacje

Szanowni Państwo,
Z dniem 1 stycznia 2016 r., w związku z dokonaniem kompleksowej nowelizacji ustaw podatkowych tj. ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym; ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku  leśnym; ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - wejdą w życie nowe bardzo istotne zmiany w zakresie podatków i opłat lokalnych. W związku z tym pragniemy przybliżyć te z nich, które będą miały bezpośredni wpływ na Państwa zobowiązania podatkowe. Czytaj dalej
 
Deklaracje do pobrania:
 
Formularze informacji:
 
Uchwały:

Gdzie zgłaszać bezdomne, ranne lub padłe zwierzęta

Regionalny System Ostrzegania

Najbliższe wydarzenia

Kamerka internetowa

Gminne Wieści

Zapraszamy do lektury świątecznego                    Poprzednie wydanie
wydania Biuletynu Gminne Wieści.                              wersja PDF
                 wersja PDF
 

Kontakt

Gmina Jedlicze
ul. Rynek 6, 38-460 Jedlicze

NIP 684 23 63 189

Regon 370440554


Numer konta bankowego:
53 8636 1028 2002 1400 0101 0017
BS Rymanów

 Telefon:   (013) 44-84-710
                   (013) 43-52-207

(1kB)  Fax:        (013) 43-52-025

(1kB)  e-mail:    ug@jedlicze.pl