Wtorek 9 lutego 2016
imieniny: Bernarda, Eryki, Rajmunda

Aktualności

Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu była 5 lutego miejscem konsultacji społecznych pn. "Mapy zagrożeń" dla Gminy Jedlicze, której organizatorami byli:  Komenda Miejska Policji w Krośnie, Gmina Jedlicze oraz Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu.

W trosce o poprawę poziomu bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy oraz w związku z rozpoczęciem prac nad tzw. "mapami zagrożenia bezpieczeństwa" Gminy Jedlicze, które mają na celu zwiększenie świadomości lokalnej społeczności o poziomie istniejących zagrożeń, uprzejmie zapraszamy na spotkanie z Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie - Młodszym Inspektorem Andrzejem Zawiślakiem, które odbędzie się w dniu 5.02.2016 r. (piątek) w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu o godz. 17:00.

Przeprowadzone podczas spotkania konsultacje pomogą stworzyć szczegółowe "mapy zagrożeń" dla poszczególnych rejonów Gminy Jedlicze oraz umożliwią efektywniejsze informowanie lokalnej społeczności o różnego rodzaju niebezpieczeństwach.

Inwestycje i remonty

Zakończono prace przy przebudowie drogi dojazdowej do domków jednorodzinnych w Dobieszynie w przysiółku Pasze na długości 202 metrów. Zakres prac objął m.in.: profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych oraz łamanych; wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych oraz wykonanie krawężników. Wykonawcą robót był Zakład Produkcyjno–Usługowo–Handlowy BOGBUD. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 141 770,18 zł.

Dobiegło końca przedsięwzięcie przebudowy odcinka drogi nr G114657R Jaszczew – Bajdy na długości 165 metrów. Prace polegały na: wykonaniu warstwy ulepszonego podłoża, ułożenie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, ułożenie warstwy wiążącej nawierzchni mineralno-bitumicznej, uzupełnienie poboczy o szerokości 0,3 m. Wykonawcą robót był Zakład Usługowo-Handlowy DROGBUD. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 79 532,28 zł. W kosztach zadania partycypowała Gmina Wojaszówka, która przekazała na ten cel kwotę 10 000 zł.

Sport

W sobotę 6 lutego na trasach Centralnego Ośrodka Sportu odbyły się piąte już w tym sezonie zawody Pucharu Grupy AZOTY w ramach Narodowego Programu Rozwoju Biegów Narciarskich „Bieg na Igrzyska”. Pierwotnie zawody miały zostać rozegrane w Dusznikach Zdroju, jednak ze względu na złe warunki śniegowe na Jamrozowej Polanie zostały przeniesione w Tatry.

Kultura

Blisko 100 dzieci bawiło się na balu karnawałowym zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w sali Rafinerii Orlen Południe 7 lutego. Temat balu ,,W świecie zwierząt” był zachętą do przygotowania tematycznych kostiumów. Na sali pojawiły się pszczółki, biedronki, kotki, pieski, lamparty, kolorowe motyle i wiele innych zdumiewających kunsztem wykonania i wielobarwną kolorystyką przebrań.

Oświata i wychowanie

Dnia 3 lutego 2016r szkołę w Podniebylu odwiedził pszczelarz – pan Aleksander Rębacz, który przybył z Męciny Małej woj. małopolskie. Mistrz pszczelarstwa jest właścicielem pasieki ,,Boża Iskierka”. Prowadzący w ciekawy sposób przedstawił historię odkrycia miodu i jego zdrowotne właściwości, jak wygląda życie w ulu, sposoby porozumiewania się pszczół i inne tajemnice z życia tych pracowitych owadów.

Zbliżają się ferie zimowe dla dzieci z Gminy Jedlicze, a tym samym okres zwiększonego ruchu na drogach do ośrodków wypoczynkowych jak i zwiększona intensywność działania różnego rodzaju oszustów. Dlatego też, aby zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń dla najmłodszych prosimy rodziców oraz opiekunów, aby:

Należymy do

Euroregion Karpacki  Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów TerytorialnychKarpacka Agencja Rozwoju Regionalnego
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki  LGD Kraina Nafty    Budujemy Sportową Polskę

Warto zobaczyć:

   Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego na rok szkolny 2016/2017

Zarządzenie nr 16/2016 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 27.01.2016 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowowych.

Treść zarządzenia: PDF

Z urzędu

Burmistrz Gminy Jedlicze informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 oraz w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Jedliczu został wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz umieszczony na stronie internetowej w BIP w celu podania do publicznej wiadomości na okres 21 dni (tj. od 5 lutego 2016 r. do 25 lutego 2016 r. włącznie), wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

Wykaz dotyczy komina usytuowanego na dachu budynku Zespołu Szkół Publicznych w Jedliczu.

Burmistrz Gminy Jedlicze informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6, został wywieszony oraz umieszczony w BIP na stronie internetowej Urzędu Gminy Jedlicze na okres 21 dni (tj. od 4 lutego 2016 r. do 26 lutego 2016 r.) w celu podania do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze, przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym.

Wykaz dot. części działek o nr ewid. 142/4 i 142/8 położonych w Potoku.

Treść komunikatu - PDF

Julka potrzebuje pomocy

Julka, której rodzina pochodzi z Jedlicza ma 7 lat. We wrześniu ubiegłego roku zdiagnozowano u niej guza pnia mózgu. Lekarze w Polsce nie znaleźli skutecznej metody leczenia. Rodzina Julii walcząc o jej życie podjęła decyzję o leczeniu na własny koszt w USA. Koszty wyjazdu, leczenia w USA, zakupu sprzętu i dalszego leczenia Julki po powrocie metodami dostępnymi w innych krajach - nie podlegają finansowaniu przez NFZ.

Serdecznie prosimy wszystkich mieszkańców o wsparcie i zbiórkę na potrzeby związane z leczeniem Julki. Pomocy można udzielić na 3 sposoby. Szczegóły znajdziecie Państwo na ulotce - JPG. W imieniu Julki i rodziny dziękujemy za każdy gest pomocy. Okażmy solidarność i wielkie serca dla Julki!

Podatki i opłaty lokalne 2016 - informacje

Szanowni Państwo,
Z dniem 1 stycznia 2016 r., w związku z dokonaniem kompleksowej nowelizacji ustaw podatkowych tj. ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym; ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku  leśnym; ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - wejdą w życie nowe bardzo istotne zmiany w zakresie podatków i opłat lokalnych. W związku z tym pragniemy przybliżyć te z nich, które będą miały bezpośredni wpływ na Państwa zobowiązania podatkowe. Czytaj dalej
 
Deklaracje do pobrania:
 
Formularze informacji:
 
Uchwały:

Gdzie zgłaszać bezdomne, ranne lub padłe zwierzęta

Regionalny System Ostrzegania

Najbliższe wydarzenia

pon. wt. śr. czw. pt. sob. ndz.
1
 
2
 
 
4
 
 
6
 
7
 
8
 
9
 
 
11
 
 
13
 
14
 
 
 
 
 
19
 
20
 
21
 
 
 
 
 
 
 
28
 
29
 
 
 
 
 
 
 

Kamerka internetowa

Gminne Wieści

Zapraszamy do lektury świątecznego                    Poprzedni numer
numeru Biuletynu Gminne Wieści.                              wersja PDF
                 wersja PDF
 

Kontakt

Gmina Jedlicze
ul. Rynek 6, 38-460 Jedlicze

NIP 684 23 63 189

Regon 370440554


Numer konta bankowego:
53 8636 1028 2002 1400 0101 0017
BS Rymanów

 Telefon:   (013) 44-84-710
                   (013) 43-52-207

(1kB)  Fax:        (013) 43-52-025

(1kB)  e-mail:    ug@jedlicze.pl